معنای نام های مناطق گوناگون پرور ( بخش دوم )

نام چشمه

(یا سایر منابع آب)

مکان

اُخانه                                    Oxāne

آب‌انبار

اُراز چشمه                      Orāz čašme     

چشمه ی آراز

ساستلی چشمه                 čašme Sāstel

چشمه ی سیاه استخرو

جیکا چشمه                     čašme Jikā

چشمه ی گنجشک

زال چشمه                        Zāl čašme

چشمه ی زال

زنگ چشمه                    Zang čašme

چشمه ی زنگار گرفته

سارِز چشمه                   Sarēz čašme

چشمه ی سیاه ریگ

سردَر چشمه                 Sardar čašme

چشمه سردر

سنگ اوبن                    Sang –o- ben

سنگ زیر آب

شاچشمه                           Šā čašme

چشمه شاه

شور چشمه                       Šur čašme

چشمه ی شور

شور شورون                        Šuršuron

      جایگاه شستن

کئو استل                            Kauestel

استخر کبود

کئو چشمه                       Kau čašme

چشمه ی کبود

کنگل چشمه                 Kangel čašme

چشمه ی کنگر

کوک چشمه                     Kok čašme

چشمه ی کبک

مِش چشمه                      Mēš čašme

چشمه ی میشان

منگل گاک                      Mangel gāk

؟

نُر چشمه                         Nor čašme

؟

وائو (داروی)                             Vāo

آب باد ( آبی که درمانگر بیماری باد است )

وَرخاسون‌گر چشمهVarxāson ger čašme

چشمه ی جنب تپه ی خوابگاه بره ها

 

 

 

نام مکان در مناطق پرور

مکان

آهو بره                          Āhu bare

جایگاه شیردوشی آهو

اُپشت ‌نو                       Opeštē no

ناو پشت آب

اُدار سر                           Odār sar

سر درخت آبی

اُراز دره                         Orāz dare

دره ی آراز

اسبه‌کوه                           Esbē ku

سپید کوه

اسفندگره                   Esfend gare

گهواره ( خوابگاه شبانه گوسفندان) اسفند

اُشار                                    Ošār

آبشار

اِوار                                    Ēvār

 مکان وزمان غروب آفتاب

اَوَندگاه                      Avande gāh

جایگاه افرا

بزبرین                          Bez berin

برشگاه موی بز

بسته                                   Baste

جایگاه محصور

بلنده                               Belende

بلندی

بیمله‌کله                       Bimle kale

قله ی ؟

پشت ورزا                     Pešt verzā     

 

پشت گاو نر

پشت‌خانه‌ سی              Pešt xāne si

تپه پشت خانه

پشته                                   Pešte

مرتع هموار

پلنگ‌کالی                    Paleng kāli

لانه پلنگ

تولارم تنگه             Tulārem tange

تنگه تولارم ؟

تول‌مِیون                      Tul mēyon

میان تپه

جلندار                            Jelendār

درخت پارچه ای ، درختی سپند که به آن پارچه می بندند .

جنگ‌کله                        Jang kale

قله ی جنگ

جوجار                                 Jojār

مزرعه جو

جینگاک                             Jingāk

؟

چال‌چاله                          čāl čāle

چاله ها

چوگره                              čugare

گهواره چوبی

خارمادار                        Xārmādār

درخت خرما

خان‌ اسّو‌سر                Xān asso sar

سرآسیاب خان

خرْد رید                          Xerd rid

رود گل و لای

رود کوچک

خورد النگی                 Xurd elengi

چمن کوچکو

خی‌چال                              Xi čāl

چاله خوک

دئو                                      Deo

دو آب

داروِه                                 Dārvē

؟

دزدگاه                         Dezde gāh

جایگاه دزدان

دزدگاه بندسر    Dezde gāh band sar

سربند دزدگاه

دم‌زنون                       Dam zanon

استراحتگاه

زاتنگه                            Zā tange

تنگه گوسفندان زایشگر

ساتول                                 Sātul

تپه سیاه

ساچکل                            Sāčekel

صخره سیاه

ساخانی                             Sāxāni

چشمه ی سیاه

ساستلی                             Sāsteli

سیاه استخرو

سرالنگ                         Sar eleng

سرچمن

سرخ کروچ                   Serx karuč

 

سنگ چین سرخ

سردر النگ                 Sardar eleng

چمن سردر

سوت کمر بن           Sut kamer ben

کمربن سوخته

سوف‌دره                         Sof dare

؟

سه‌دیم                               Sedim

سه وجه

سی‌بن                                Si ben

بن تپه

شِرعلی دومگاه         Šērali domgāh

دانگاه ( جایگاه شیردوشی ) شیرعلی

شرنه بندسر                Šerne band sar

 

سر بند چمن آمیخته با ریشه و گل

شکر لی پلی                Šoker li pali

کنار زاغه ی شکرالله

صلوات‌گاه                    Salvāt gāh

جایگاه صلوات

صِندوق‌چکل             Sēndoq čekel

صخره صندوقی

علنقی جردار              Alnaqi jardār

 

درخت سروکوهی علی نقی

غول‌سنگ                        Qul sang

/ 0 نظر / 35 بازدید