کتاب ها

١- رد پای نیاکان ( نگاهی به تاریخ و فرهنگ مردم پرور )

٢- عقاب کوهستان ( گوشه ای از زندگی مشدی پروری)

٣- سوت و ناجش ( ترانه ها و سروده های بومی مردم پرور)

۴- سر واجه ( شعری به گویش پروری همراه با CD)

/ 0 نظر / 15 بازدید