آیین ها ‘ باورها و جشن های باستانی در پرور

      

 

      1- جشن نوسال ماه 26(‌ جشن فروهر ها )

       2- جشن تیرماه سیزده (‌نوروز تبری )‌

       3- جشن نوروز جمشیدی (‌ اعتدال بهاری)

       4- آیین اهورایی ورمزد (‌ اول هر ماه یزدگردی )‌

       5- آیین ها و باورهای مربوط به پرستش ایزد مهر ( میترائیسم )‌

       6- آیین ها و باورهای مربوط به پرستش آناهیتا (‌ الهه آب و آبادانی )

       7- آیین همیاری روجین

       8- آیین پول شنون

        9- آیین نرون

        10- باورهای مربوط به تقدس درخت سرو

         11- باور های به جا مانده در ادبیات عامیانه مردم پرور

               برای اطلاعات بیشتر می توانید به  کتاب رد پای نیاکان  مراجعه نمایید.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید