جردار یا اُرس

مقاومت تاریخی نیاکان - در حفظ قلمرو ، سرزمین ، آیین ها ، سنت های چند هزار ساله و زبان اصیل خود - را می توان به درخت اُرس ( سرو کوهی ) تشبیه کرد که دربرابر طوفان ها ، زمهریر و سرمای گزنده و آفتاب سوزان ، همچنان سرسبز و سرسخت ایستاده است . ارس چوبی مقاوم دارد و هیچگاه نمی پوسد . ودرخت ارس هیچگاه خشک نمی گردد حتی در دل صخرهای عظیم نیز رشد می کند . نیاکان ما درخت اُرس را مقدس می دانستند . پرونده:Ouras.jpg

/ 0 نظر / 13 بازدید