پرور سرزمین دلیران

کنم آفرین بر نیاکان خویش --------- گزیده دلیران وپاکان خویش

مشخصات منطقه پرور

    سمنان استان:   مهدیشهر شهرستان:   شهمیرزاد نزدیکترین شهر:   پرور نزدیکترین روستا:   53:38:07 طول جغرافیایی:   35:58:50 عرض جغرافیایی:   استان سمنان شهرستان مهدی شهر روستای پرور آدرس:   62500 مساحت منطقه نمونه(هکتار):    دولتی مالکیت منطقه نمونه:   68 فاصله تا مرکز استان:   47 فاصله تا مرکز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
اسفند 93
2 پست
دی 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
بهمن 89
5 پست